Herman Ronk
Hallo, ik ben

Herman Ronk

Information Security Officer (CISO)

Zoals dit CV al wel doet vermoeden is mijn naam Herman Ronk. Ik ben 37 jaar en getrouwd met Lieneke. Samen met onze dochter Quinn (3) en zoon Otis (1) wonen we in Oirschot.

LinkedIn - HermanRonk.nl

Lees meer over mij

2 Persoonlijk

Wie ben ik?

Zoals dit CV al wel doet vermoeden is mijn naam Herman Ronk. Ik ben 37 jaar en getrouwd met Lieneke. Samen met onze dochter Quinn (3) en zoon Otis (1) wonen we in Oirschot.

Mijn vrije tijd besteed ik aan het verbouwen van ons huis, experimenteren met “nieuwe” technieken (Azure, Docker, O365 enzovoorts), domotica en wanneer mogelijk (uiteindelijk weer) aan reizen.

Mijn passies

De toepassing van moderne IT in een organisatie betekent dat we eindelijk de stap kunnen maken om echt te profiteren van alle mogelijkheden die de IT ons kan bieden. Niet langer is IT alleen maar die geldverslindende afdeling, maar het is een onderscheidende factor in je business geworden.

Al deze digitalisering brengt wel ook grote nieuwe risico’s met zich mee. De always online situatie en de almaar toenemende (internationale) dreigingen conflicteren met het gebruikersgemak dat de medewerkers verwachten vanuit hun thuissituatie.

Het vinden van een balans in de afweging tussen risico en gebruikersgemak, met daarbij aansluiting houden op de bedrijfsdoelstellingen is misschien wel een van de grootste uitdagingen waar iedere IT en Security afdeling mee te maken heeft.

Mijn passie is het vinden van die balans, samen met mijn werkgever wil ik IT als een echte business driver neer kunnen zetten waarbij ieder zich kan focussen op hun eigen toegevoegde waarde. Het is aan de IT en security afdelingen om de balans te vinden tussen risico, compliance en gebruikersgemak

De afgelopen jaren ben ik meer en meer van de techniek naar de organisatorische onderdelen van de IT geschoven. Ik houd mijn technische kennis op pijl door ook inhoudelijk mee te blijven schrijven aan diverse scripts en technische oplossingen. Deze extra kennis helpt mij om beter zicht te houden op alle mogelijkheden maar ook alle bedreigingen die daarbij komen kijken

Tot slot

Een van de grootste redenen dat ik niet snel zzp’er zal worden is dat een van de leukste dingen aan werken het delen van kennis en het gezamenlijk oplossen van problemen is. De perfecte werkgever is voor mij een organisatie die zowel intern al extern kennisdeling hoog op de agenda heeft staan. Die kennisdeling is in mijn ogen ook cruciaal voor het optimaal presteren van iedere moderne organisatie.

3 Kennis

Opleiding

2001 HAVO, Heerbeeck College Best (Economie en maatschappij met Management en Organisatie)
2003 HBO, Fontys Management Economie en Recht (niet volledig afgerond)

Talen

mondeling schriftelijk
Nederlands (Moedertaal) Goed Goed
Engels Goed Voldoende

Kennis van

Scripting / Porgramming
Powershell, Javascript, Python, Java.
Tooling
Postman, Visual Studio Code, Macro Expert.
Overigen
Microsoft Azure (Intune, Azure AD, Runbooks, Function Apps), Microsoft 365, AFAS Profit REST API, Microsoft Flow, Linux (Ubuntu/CentOS), GDPR Privacy regelgeving, Financiële administraties.

Mijn opleidingsachtergrond ligt meer in de (bedrijfs)economie hoek. Deze kennis komt vaak erg goed van pas bij budgettering en reporting verzoeken vanuit de business.

Cursussen

Microsoft
2007 Microsoft Certified Systems Administrator 2003 (MCSA): Messaging
2007 Microsoft Certified Systems Engineer 2003 (MCSE)
2009 TS: Configuring Microsoft Windows Vista Client
2009 TS: Upgrading MCSE 2003 to Windows Server 2008 Technology Specialist
2014 Querying Microsoft SQL Server 2012/2014 (training)
2015 Microsoft: DAT207x Analyzing and Visualizing Data with Power BI
Project & Service Management
2010 IMF Infrastructure Management Foundation (I-Tracks)
2010 PPF Project Participation Foundation (I-Tracks)
2010 PCF Professional Communication Foundation (I-Tracks)
2010 ITIL v3Foundation
2011 Prince2 Foundation
2014 BiSL Foundation
2014 ASL Foundation
Programming & Scripting
2015 Python programming (basisniveau)
2015 Java programming (basisniveau)
Overig
2014 TOGAF9 Certified
2017 Omnitracker Advanced Administration
2018 IAPP Cipp/e training (geen certificering)

4 Werkervaring

2018 - Heden Information Officer / CISO Detron ICT Groep
 • Implementatie ISAE3402
 • Hercertificering ISO27001
 • Coordinatie externe security activiteiten
 • Intern Security beleid en opvolging
 • Beheer diverse monitoring controls uit ISAE 3402 Governance
 • Coordinatie security incidenten intern/extern
 • Vervangen bestaand intranet door nieuw sociaal platform
 • Beheerder 10-voudig Microsoft Gold Partnership
 • Uitrollen Microsoft Teams
 • Automatiseren in/uit stroom nieuwe medewerkers.
 • Automatiseren processen middels scripting (Zowel zelf, als laten doen)
 • Aanwijzen master-data systemen en realiseren integraties tussen de diverse systemen
 • Inregelen functioneel beheer van de diverse applicaties
 • Ondersteuning in de coördinatie van de bouw en uitrol van onze nieuwe servicemanagement tooling (Omnitracker).
 • Opstellen budgetten en jaarplannen
 • Kostenbeheer voor het interne IT landschap
 • Pakketselectie & Inkoop (SaaS) diensten
 • Technische implementatie BI Tooling (PowerBI, Azure SQL Server Analysis Services
 • Diverse integraties rondom Azure Automation en Azure Function Apps
Lees meer

Detron is een IT bedrijf dat zich onderscheid door het kunnen leveren van IT in de breedste zin van het woord. Van lifecycle management van legacy hardware tot de modernste volledige werkplek. Dit kan zowel samen metpartners of volledig in eigen beheer. Informatiemanagement en security is binnen Detron een afdeling met 5 teamleden die ik aanstuur.

Als information & Security Officer voor de Detron Groep is het mijn verantwoordelijkheid om onze beschikbare IT middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten binnen onze eigen organisatie. Dat betekende in ons geval het verkleinen van het aantal applicaties en het optimaliseren van de overgebleven toolset. Zo hebben we voor authenticatie overal de Azure AD in weten te zetten, hebben we daar waar mogelijk onze software gemigreerd naar SaaS varianten en hebben we de gebruikers voorzien van extra training. Ik ben hierbij ook verantoordelijk voor de inkoop van de verschillende pakketen en diensten voor het draaien van onze interne IT. Dit betreft ook het functioneel afstemmen van eventuele aanpassingen in de sofware die wij afnemen. Voor een deel vind dit functioneel beheer in-house plaats, maar een aazienlijk deel wordt ingekoch bij diverse leveranciers.

Naast de interne IT hebben we alles wat security en privacy raakt binnen de gehele groep gecentraliseerd. Als CISO ben ik verantwoordelijk voor zowel het schrijven van het beleid op dit vlak als de monitoring van de opvolging van dit beleid. Zowel de coordinatie, lange termijn planning en inhoudelijke bijsturing van trajecten als de ISO27001 en ISAE3402 zijn mijn verantwoordelijkheid binnen de Detron Groep. De uitvoering van de diverse processen ligt in de operatie. Het balanceren tussen de operationele commerciele belangen en de veiligheid van onze en onze klantomgevingen zie ik als een mooie uitdaging.

Mijn leidinggevende is onze COO. Ik ben zelf verantwoodelijk voor de planning en het beheer van het IT budget binnen de groep en leg hiervoor verantworoding af aan onze CFO en COO.

2013 – heden Buisiness Development Detron IT Consultants
 • Stimuleren kennisdeling binnen de organisatie
 • Organiseren kennissessies en trainignen
 • Borgen aansluitng van de kennisgebieden op de markt
 • Ambassadeur kennis gebied (Application & Service Management / Core Skills)
Lees meer

Binnen Detron IT Consultants kennen we een aantal kenniszuilen. Voor iedere kenniszuil is een business developer beschikbaar die zorgt dat de kennis van deze groep aangesloten blijft op de ontwikkelingen in de markt.

Tot 2017 was ik verantwoordelijk voor de Application & Service Management zuil. Deze zuil hebben we in deze periode uitgebouwd van een groep van 10 medewerkers tot ruimschoots 25 man die in dit kennisgebied opereren.

Vanaf 2017 ben ik doorgeschoven naar de Core Skills groep waarbij ik me bezig ben gaan houden met de kennisgebieden die we voor alle medewerkers van belang vinden. Hierbij is de focus gelegd op het meer betrekken van demedewerkers uit de andere Detron onderdelen.

De voornaamste taken zijn dus het op kennis-vlak aansluiting houden op de markt en het realiseren van opleidingen voor het Detron Personeel. Dit kan in de vorm van trainingen of kennissessies met zowel interne als externesprekers en trainers.

2003 - 2020 Event Manager Duh-Events B.V.
 • Planning evenementen (The-Party)
 • Floormanagement gedurende evenement
 • Beheer webshop
 • Technisch beheer websites
Lees meer

Duh-Events is een evenementen organisatie die zich volledig richt op gaming gerelateerde evenementen. Onze meest bekende evenementen zijn The Party (Beursgebouw Eindhoven, 1200 deelnemers), CampZone (2000+ deelnemers) en sinds kort Tweakers Gaming Live.

Binnen deze organisatie houd ik me bezig met de organisatie van The Party en het technische beheer van onze websites. Tot voor kort hadden we een eigen webshop voor onze tickets die ook onder mijn beheer viel.

Gedurende het evenement is mijn taak voornamelijk het draaien van organisatiediensten, dat wil zeggen dat je alle aanwezige vrijwilligers (in teams) aanstuurt. Dit betreft voor The Party +- vrijwilligers.

2017 Business Analist Omnitracker Detron ICT Groep
 • Inventariseren huidige processen
 • Vertalen processen naar de mogelijkheden van het nieuwe pakket
 • Interpreteren inventarisatie en uitwerken klantadvies
 • Automatiseren processen in Omnitracker middels scripting
 • Koppelen Omnitracker aan AFAS Profit middels SOAP koppelingen
 • In overleg met de leverancier aanpassingen laten doen in het core pakket om de gebruikerswensen te realiseren
 • Coördinatie tussen de bouwer van het pakket en de projectgroep voor het managen van de diverse aanpassingstrajecten
Lees meer

Detron heeft besloten om meer als één organisatie naar buiten te treden, om dit te faciliteren gaat er door gehele organisatie gebruik gemaakt worden van één service management tool.

Na een uitgebreide pakketselectie is er gekozen voor Omnitracker. Mijn rol binnen dit project is het vertalen van de huidige processen naar de toekomstige werkwijze. Daarnaast vervul ik nog een rol bij het koppelen van deapplicatie aan de bestaande ERP tooling.

Gedurende een periode van 6 maanden worden de requirements en bestaande processen opgebouwd in de nieuwe applicatie. Er zal een gefaseerde livegang plaatsvinden gedurende de bouw van de omgeving waarbij na het voltooienvan voldoende modules een team overgezet wordt naar de nieuwe tooling.

2015 - 2017 Pre-sales Consultancy & Inventarisaties Detron IT Consultants Detron ICT Consultants
 • Inventariseren klantwens
 • Begeleiden inventarisatie
 • Interpreteren inventarisatie en uitwerken klantadvies
Lees meer

Binnen onze eigen organisatie worden er voor klanten regelmatig scans en inventarisaties uitgevoerd voor klanten. Een aantal van deze scans zijn door mij begeleid waarbij de bevindingen worden omgezet in voorstellen voor verbetertrajecten.

Aan de hand van een inleidend gesprek worden de aandachtspunten voor de inventarisatie bepaald die vervolgens door een op de klant situatie geselecteerde specialist wordt uitgevoerd (naast de aandachtspunten wordt er ook een gestandaardiseerde scan uitgevoerd). Aan de hand van de resultaten worden de aandachtspunten voor de klant toegelicht en worden de mogelijke oplossingsrichtingen uitgewerkt.

In een vervolgtraject kan er dan gezamenlijk gewerkt worden aan een langetermijnplan voor de omgeving waarbij in een op de klant afgestemd tempo de omgeving gemoderniseerd kan worden.

2015 - 2017 Projectleider/Functioneel beheer AFAS - TOPdesk integratie (consultancy) CTS-IT
 • Uitwerken TOPdesk processen
 • Reliseren TOPdesk integratie in AFAS Profit
 • Optimaliseren processen
Lees meer

CTS-IT Netwerkbeheer is een snel groeiende ICT dienstverlener. Om hun klanten beter tot dienst te kunnen zijn en de eigen administratieve processen te verbeteren was CTS-IT Netwerkbeheer op zoek naar een partner om deze aanpassingen te begeleiden.

Samen met het vaste personeel van CTS-IT Netwerkbeheer heb ik een ontwerp vooreen TOPdesk omgeving en een integratie van deze TOPdesk omgeving in AFAS profit uitgewerkt. Aan de hand van dit ontwerp is vervolgens een schone TOPdesk omgeving opgebouwd en is de servicesk overgestapt op dit nieuwe pakket.

In de volgende fase is de urenregistratie uit TOPdesk in AFAS Profit geïntegreerd. Dit zowel voor het bepalen van de rentabiliteit van een klantcontract als de geautomatiseerde facturatie. Deze integratie is gebouwd in samenwerking met TOPdesk.

Als afronding van dit project is er een roadmap worden opgeleverd voor eventuele toekomstige verbetertrajecten die de klant in eigen beheer op kan pakken.

Dit project is part-time opgepakt in samenspraak met de klant.

2015 - 2016 Technisch/Functioneel beheer AFAS Profit Lentink Accountants
 • Migreren groot aantal AFAS Profit omgevingen
 • Archiveren AFAS Profit omgevingen
 • Opschonen omgevingen
 • Ondersteuning bij standaardiseren werkwijze bij onder andere Aanmaken nieuwe CRM relaties.
Lees meer

Lentink Accountants/Belastingadviseurs voert voor een groot aantal klanten administratieve handelingen uit op AFAS Profit omgevingen. Deze omgevingen stonden verspreid over een aantal omgevingen bij Lentink en haar partners.

Een van mijn taken was het uitvoeren van een archivering van een groot aantal omgevingen (migratie naar een archief omgeving) en het migreren van alle live omgevingen naar een nieuwe serveromgeving.

Deze migraties zijn voor over overgrote deel geautomatiseerd doormiddel van een aantal powershell scripts en het gebruik van de commandline tools van AFAS Profit.

De overige werkzaamheden bestaan uit het leveren van input en ondersteunen bij het opschonen van de inhoud van een aantal omgevingen. Doordat er een aantal werkwijzen door elkaar heen hebben gelopen heeft er vervuiling plaatsgevonden in de omgeving. Deze vervuiling is in kaart gebracht en is vervolgens na overleg opgeschoond volgens een nieuw bepaalde standaard.

2015 Business Consultant Velopa CityStyle
 • Migreren groot aantal AFAS Profit omgevingen
 • Archiveren AFAS Profit omgevingen
 • Opschonen omgevingen
 • Ondersteuning bij standaardiseren werkwijze bij onder andere Aanmaken nieuwe CRM relaties.
Lees meer

Velopa is een organisatie door veranderende marktomstandigheden heeft moeten inkrimpen, door de jaren heen is zo de eigen (software) ontwikkel afdeling verdwenen en is het grootste deel van de IT omgeving uitbesteed bijderden. Met het vertrek van de IT Manager was er behoefte aan het inventariseren van de huidige contracten en het herzien van de strategie op IT vlak. Daarnaast is er een risico inventarisatie uitgevoerd en zijn ervoorstellen gedaan voor het inregelen van gedegen Applicatiebeheer.

In twee stappen heb ik me bezig gehouden met het in kaart brengen van de actuele contracten en procedures om vervolgens een advies op te leveren voor het hervormen van de IT afdeling en het borgen van de afhankelijkhedenvan derden die in de loop der tijd opgebouwd zijn. Daarbij zijn er gesprekken gevoerd met een groot aantal medewerkers en alle betrokken leveranciers. Met dit plan kan Velopa de risico’s van deze afhankelijkheden beperkenen de eigen afdeling toekomst vaster maken.

2012 – 2016 Functioneel beheer AFAS Profit / Ontwikkelen koppelingen Detron ICT Groep
 • Organiseren gebruikerstrainingen
 • Schrijven procesdocumentatie
 • Technisch ontwerp, architectuur en schaling van de omgeving afstemmen op de mate van gebruik
 • Samen met externe partijen diverse koppelingen met AFAS Profit realiseren
 • Verregaande integratie tussen TOPDesk en AFAS Profit (urenregistratie / facturatie) gerealiseerd
 • Opleveren uitwijkplan / calamiteiten plan AFAS Profit omgeving
 • Migraties financiële administraties tussen AFAS Profit omgevingen
Lees meer

Na de implementatie van AFAS Profit binnen alle Detron ICT Groep onderdelen hebben we de focus gelegd op het optimaliseren van het gebruik van het pakket. De grootste wijzigingen die we doorgevoerd hebben betreffen een uniforme werkwijze met de Projecten en Abonnementen modules. Voor dit traject is ruim zes maanden getest en gedocumenteerd. In september is de nieuwe inrichting uitgerold voor alle betrokken business units waarbij door ons een zeer uitgebreid traningstraject voor de medewerkers is opgezet.

Tussentijds zijn er diverse koppelingen ontwikkeld tussen AFAS Profit, TOPDesk en Exact Synergy. De AFAS Profit kant van deze koppelingen vallen onder mijn verantwoordelijkheid. Inhoudelijk varieert dit tussen het maken van de connectoren in Profit tot het schrijven van kleine (AutoIT) applicaties en Powershell scripts die de synchronisatie bijvoorbeeld over FTP of SOAP afhandelen.

2010 – 2012 Projectleider/Ad Interim ICT Manager Albatros B.V.
 • Inventariseren openstaande punten AFAS omgeving
 • Communicatie naar de gebruikers
 • Begeleiding van diverse AFAS consultants
 • Op laten stellen van een issuelijst en planning voor de afronding van het project
 • Aansturing algemene werkzaamheden ICT afdeling
 • Voortgangsrapportages richting de directie
 • Vastleggen procedures ICT afdeling
 • Inrichten call registratie systeem
 • Schrijven en start invoering afdelingsplan 2011-2016
 • Opleidingsbehoefte ICT afdeling in kaart brengen
 • Monitoring ICT omgeving en applicaties van externe partij naar interne ICT afdeling overhevelen
Lees meer

Albatros is een schoonmaak bedrijf met omstreeks 2.500 medewerkers dat gekozen heeft voor AFAS Profit als ERP software. Als projectleider heeft Herman de implementatie en in gebruik name van deze software begeleid. Inmiddels gebruiken ruim 300 medewerkers dagelijks deze software voor het uitvoeren van hun werkzaamheden

Naast dit project is het zijn taak als Ad Interim ICT manager om de ICT afdeling te structureren, dit omvat vooral het vastleggen van procedures, het implementeren van een goede betrouwbare CMDB, het in gebruik nemen van een call registratie systeem en het verhogen van de algehele efficiëntie van de afdeling.

2008 - 2009 Technisch Architect/Projectleider Vitens N.V.
 • Ontwerp mobiele werkplekken voor 250 servicemonteurs
 • Projectplanning bouw en uitrol werkplekken
 • Implementatie security maatregelen
 • Afstemmen leveranciersplanning (SAP/ATOS)
2007 - 2008 Systeembeheerder (Citrix Metaframe XP omgeving) Vitens N.V.
 • Systeembeheerder voor ruim 1.000 Citrix werkplekken
 • Implementatie RIS profielen voor mobiele clients
 • 2e lijns support
2006 - 2007 Servicedesk medewerker/Ad Interim (technisch)changemanager Vitens N.V.
 • Diverse servicedesk werkzaamheden
 • Changemanagement voor een enkele (kleinschalige) systemen
 • Werkplekbeheer